Gør Trivsel til en god forretning

Der er sammenhæng mellen Engagement, loyalitet og Sygefravær


Culture Company ApS er en service og rådgivnings- virksomhed med fokus på at ”gøre trivsel til en god forretning” for vores kunder.

Med udgangspunkt i strategiske spørgsmål i kombination med HR nøgletal som personaleomsætning, fravær, lønudvikling og DB per Medarbejder osv. hælper vi ledere med at

”Gøre trivsel til en god forretning”  

 

Hvordan trives medabejderne?

Hvor engagerede og motiverede er de?

Hvad er drivkræfterne for trivsel og hvad kan vi gøre at forbedre situationen?

Hvilke HR risici er der forbundet med denne situation?

Hvad koster personaleomsætningen, sygefravær og indirekte personale-omkostninger til vikar, overtid, rekrutteringer osv.?

Hvad skal der til for at fordbedre situationen?

Hvad vil disse forbedringer koste og hvad er Return on investment (ROI) ?

Hvilke nøgletal vil vise om situationen løbende forbedres?

Hvordan sikrer vi forankring i organisationen?


Kundernes trivselsstrategier skal sikre engagerede medarbejdere. Samtidig skal investeringer have en Return on Investment (ROI) på ganske få måneder.

For at sikre at vores service vil kunne tilføre værdi, tilbyder vi vores trivselsundersøgelser gratis. 

Vores trivselsmålinger rapporterer  blandt andet:

Loyalitetsmatrix

Engagement score

Trivsels top- og udviklings-områder

Tillid, samarbejde og følt retfærdighed

Få en gratis trivselsundersøgelse


Udfyld formularen- Vi kontakter dig herefter

  • Alsion Videnspark 2
  • 6400 Sønderborg

Trivselsstrategier


Med udgangspunkt i strategiske spørgsmål i kombination af HR nøgletal som personaleomsætning, fravær, lønudvikling og DB per Medarbejder osv. hælper vi ledere med at

”Gøre trivsel til en god forretning”  

 

Hvordan trives medabejderne?

Hvor engagerede og motiverede er de?

Hvad er drivkræfterne for trivsel og hvad kan vi gøre at forbedre situationen?

Hvilke HR risici er der forbundet med denne situation?

Hvad koster personaleomsætningen, sygefravær og indirekte personale-omkostninger til vikar, overtid, rekrutteringer osv.?

Hvad skal der til for at fordbedre situationen?

Hvad vil disse forbedringer koste og hvad er Return on investment (ROI) ?

Hvilke nøgletal vil vise om situationen løbende forbedres?

Hvordan sikrer vi forankring i organisationen?

 

Vores Full service trivsels proces har 4 modul-faser. Fase 1 er gratis.

Kontakt os for at drøfte jeres situation

CultureCompany@CultureCompany.dk
Telefon: 2426 3450

Prøv en "very Light" Version af vores kombinerede Trivsels- og engagement målinger


Gratis Arbejdspladsvurdering (APV)


Gratis Arbejdspladsvurdering (APV)

I Danmark skal virksomheder med ansatte ifølge loven foretage arbejdspladsvurderinger som bl.a. skal indholde vurderinger af sikkerheden og trivsel på arbejdspladsen. Desuden skal der laves handlingsplaner og opfølgninger på disse.

APVér skal afdække det fysiske og psykiske arbejdsmiljø dvs. alle arbejdspladser som kontor, butikker, laboratorier, produktion, lager osv. er omfattet.

Udfordringen:
De fleste virksomheder bruger ”do it yourself” løsningen.

En tids- og ressourcekrævende process.
Ledelsen skal involvere medarbejderne for at finde frem til udfordringerne og beskrive hvad der skal gøres, for at løse dem.
Derefter skal tiltagende eksekveres og følges op på.

Du skal altså forberede spørgsmål til undersøgelsen, indsamle data, analysere resultaterne og implementere forbedringer.

Løsningen:
Hos Culture Company tilbyder vi gratis elektroniske APV undersøgelser til mindre virksomheder.
Du sætter mål og giver indspark til strategien. Resten ordner vi i løbet af få dage.
Med udgangspunkt i din situation og behov udvikler vi relevante spørgeundersøgelser.
Vi indsamler svarene, analyserer dem og foreslår handlingsplaner som forbedrer jeres arbejdsmiljø.

Resultatet:
I løbet af få dage leverer vi en professionel gratis APV undersøgelse som lever op til lovgivningen.

Kontakt os for at drøfte jeres situation

CultureCompany@CultureCompany.dk
Telefon: 2426 3450

Potentiel Kunde


Potentiel Kunde
For at sikre at vores service vil kunne tilføre værdi, tilbyder vi vores trivselsundersøgelser gratis.
Først ud fra resultaterne udformer vi  kundetilpassede handlingsplaner som projektforløb, kurser eller workshops til teams og ledergrupper samt coaching forløb for lederne.

Vi faciliterer forbedringsinitiativer og følger dem op med pulsmålinger og løbende Jour Fixe samtaler. Vores enkle og effektive processer samt vores rådgivning er baseret på en række af unikke koncepter, modeller og værktøjer, som virker!
 
Vi sælger resultater – ikke timer ! 
Vi beregner vores honorar som en brøkdel af den værdi vi kan skabe sammen med vores kunder og slipper ikke opgaven før den er løst. Vores forretningsmodel er dermed baseret på, at vi ikke vil indgå et samarbejde, hvis ikke vi er overbeviste om, at vores kunder kan skabe målbare resultater.

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi sammen kan implementere jeres trivlselstrategier, holder vi gerne et gratis og uforpligtende møde for at afdække formål og forventninger. Her kan vi i fællesskab finde frem til de optimale metoder for Jer.

Kontakt os for at drøfte jeres situation
CultureCompany@CultureCompany.dk
Telefon: 2426 3450


Blog


  • 23-10-2019 14:12

Return on engagement- Gør trivsel til en god forretning. Culture Company ApS er en strategisk Full- Service virksomhed med fokus på Trivselsstrategier. Vi hælper HR afdelinger og ledere med implementering af strategier, som forbedrer medarbejdernes Trivsel, Engagement og Loyalitet... og med at reducere HR risici, sygefravær og personaleomsætning.